Ana Sayfa
   Kadın Çağı
   Kadın Ruhsallığı
   Kadın Özgürlüğü
   Güzellik ve Kültür
   Kadın Yüceliği ve 
   Kahramanlığı
   Kadın ve Erkek
   S e v g i
   A n n e l i k
   Yeni Çağın
   Çocukları
   Sağlık ve
   Alternatif Şifa
   Metotları
   Yaratıcılık
   Anadolu
   Tanrıçaları
   Kütüphane
   Sorular ve Cevaplar
  
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                              
 

KADIN ÇAĞI

 

 

YENİ ÇAĞ

Biz inanılmaz farklı ve güzel bir zamanda yaşıyoruz. Yaşadığımız çağın özelliği aslında herkesin gözünün önünde. Genel anlamda yaşadığımız şey bir kelime ile ifade edilebilir: Değişim. Dünya hızla değişiyor. Toprak, su, hava, gezegenin doğası, bitkiler, hayvanlar, insanlık her şey çok hızlı bir değişim akıntısının içinde. Hiç kimse bu değişimin dışında kalamaz, çünkü bu Kozmik Değişimdir. Yani iki büyük çağın arasında olan geçiş dönemindeyiz. Buna eski dünyadan Yeni Dünyaya geçiş dönemi diyebiliriz. Bu kavramlar kozmik anlamlar taşıyor. Dünya yeni kozmik yollara açılıyor. Dünya ve insanlık Yeni Çağın eşiğindedir. Yeni Çağın en büyük özellikleri Birlik, Özgürlük, Ruhsallık, Tanrısallık Çağı olmasıdır. Bu çağın en önemli özelliklerinden biri de onun Kadın Çağı olmasıdır.

Bu bir kehanet değil. Bu bir bilimsel araştırma da değil. Bu Gerçeğin ta kendisi! Dünyanın Kozmik Evrim yolunda ortaya çıkan Gerçek! Bu Yeni Çağın Kadın Çağı olmasının en büyük gerekçesi Dünya ve insanlığın Gerçek Ruhsallığa ve Gerçek Sevgiye susamasıdır.

Hiçbir zaman bu dünya şimdi olduğu gibi zehirli değildi. Yalanlar dolu değildi. Saldırılar ve savaşlarla dolu değildi. Hiçbir zaman Dünyanın doğası bile rahatlığı ve huzuru şimdi olduğu kadar arzu etmemişti. İnsanlığın ve çağdaş, uygar ırkın hali hiç de mükemmel sayılmaz, hatta iyi de sayılmaz. Tam aksine Dünyanın doğasının günden güne daha rahatsız olduğu ortaya çıkıyor. Dünya tam anlamıyla hasta, dengesiz, ahenksiz halde! Global, küresel, ekolojik problemler ortada. Güneşin süper aktif olması, küresel ısınma, depremlerin şiddetinin ve sayısının artması, özellikle deniz altında uyuyan volkanların uyanması, çeşitli şiddetli fırtınalar, iklimlerin tamamen dengesiz hale gelmesi, eskiden bilinmeyen bir sürü yeni hastalıkların ortaya çıkması ve bunun gibi herkesin gözünün önünde olan faktörler, Dünyanın bir gezegen olarak ne kadar hassas ve dengesiz halde olduğunu göstermektedir. İnsanlığın hali Dünya doğasının halinden hiç de daha iyi değil. Dinler arası, ülkeler arası, ırklar arası çatışmalar, çarpışmalar, hiç bitmeyen savaşlar, günden güne şiddetlenen küreselleşen terörizm ise insanlığın kanayan yaralarından sadece birkaçıdır.

 

KADIN ÇAĞININ KADINSAL YARATICI ENERJİSİ

Her yeni günün ona özel bir enerjisi var. Ve insan her sabah yeniden, yeni günün enerjisi ile uyumlu hale geliyor ve güne öyle başlıyor. İnsan ve hatta her bir canlı her sabah daha güçlü ve daha yenilikçi enerjiler alıyor göklerden. Bunun anlamı insan her gün değişiyor, çünkü enerjisi değişiyor. Hatta bu enerjiyi her an aldığını söylemek de mümkün. Bu enerjiler sayesinde insan, özellikle içinde bulunulan bu çağda hızla değişiyor, hem de olumlu bir şekilde gelişiyor.

Biraz olsun duyarlı olan her bir insan, Dünyanın haline üzülüyor. Küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, savaş, silahlanma, açlık, toprağın verimsizliği, orman yangınları, yok olan hayvan türleri, besinlerin yapaylaşması, müzikten resme her sanat türünde genel bir cansızlık – ruhsuzluk… gibi sonu gelmeyen bir üzücü liste insanlığın bilincinde dönüp duruyor. Gelecek için, çocuklar için herkes her an kaygılı bir bekleyiş içinde…

Peki ama Dünyada birçok şey insanın canını böylesine yakıyorsa, hatta ruhunu acıtıyorsa Yeni Kadın Çağı’nın Enerjisi Dünyayı düzeltebilecek mi? Bu nasıl olacak?

Yeni Kadın Çağının Enerjisi, Kadınsal Enerjidir. Kadınsal Enerji yaratıcıdır ve Yeni Çağı doğuracaktır.

Kadınsal Enerji her sabah erkek, kadın demeden her bir insanın Yüreğine Güneş misali doğuyor. Sıcak, cesaret veren bu Yüce enerjiyi, temiz ve ruhsal insanlar her an hissediyor.

Kadınsal Enerji Ruhsal bir Enerjidir. Amacı insanları Yüce Sevgiyle ruhsallaştırmaktır. Çünkü Yüce Sevgi insanları birleştirir ve Ruhsallık ise Yüceleştirir. Bunlar, özellikle günümüzde her bir insan ve Dünya için gerekli olan en önemli konulardır. İnsanlığın Yüce Birliği sevmesi ve öğrenmesi için Kadınsal Enerji yağıyor göklerden!

İnsanın kendi ruhunu idrak etmesi, Birliğin ve Tekliğin Güzelliğini sevgiyle anlaması, onun Kozmik Evrim Yolu’nda ilerleyebilmesi için şarttır!

Yüce Sevgiyle Ruhsallaşmak, sadece insanın değil, insanlığın ve Dünyanın da tüm sorunları aşabilecek güce erişmesi demektir.

Yüce Sevgi Tanrıya ve tüm insanlığa; Yüce Sevgi tüm Dünyaya ve Kozmosa… Yüce Sevgi karşısındakini kendinden ayırmayan her bir Yüreğin sahip olduğu Güzelliktir!

Yüce Sevgi ve Ruhsallık güçlerini taşıyan Kadınsal Enerjiyi, kendi Yüreğinde fark etmek ve bu enerjinin Işığı ile aydınlanan Ruh Yolunda, kendi Ruhunu geliştirerek, aynı zamanda insanlığın ve Dünyanın ilerlemesini sağlamak hem mümkün, hem de gerek.

Her insan Çağın bu Ruhsal Enerjisinin kıymetini anlamalıdır! Bunu akıl ile değil, bilinçte ve Yürekte idrak etmek mümkün! Bu tip ruhsal bilgilerin idrak edilmesi için ilk şart ise Temizliktir!

İçinde bulunduğumuz bu modern çağda sabunlar, şampuanlar ve tüm temizlik ürünleri öylesine çeşitlendi ki, yine de bu çeşitlilik insanın temizlenmesini sağlayamıyor ne yazık ki! Gerçek Temizlik bilincin, duyguların ve düşüncelerin temizliğidir. Eğer bir insan temiz duygu ve düşüncelerle yaşamıyorsa, yani bencilse, sadece kendi egosuna ve etrafındaki egolara hizmet ediyorsa, nefret ve kin gibi ahlaksız duygular taşıyorsa, başkalarını sürekli eleştirip yargılıyorsa, insanın bu tip tüm olumsuz duygu ve düşüncelerden arınmadan Ruhsallaşması mümkün değildir! Bu durumda Tanrıya yaklaşmak da söz konusu olamaz. Bu nedenle insan, Gerçek Ruhsal Temizliğini sağlamalı ve sağladıktan sonra bu Temizliği mutlaka korumalıdır.

Özellikle bu bencil Dünya ortamında yaşamak için Ruhsallık tek yol değil gibi görünüyor. İnsan ne zamana kadar kendi Özünü, Ruhunu yaşamadan bilinçsizce doğup ölebilir ki! Tanrıyı ne zamana kadar unutmak mümkün olabilir ki!

Tanrı felaketlerin sürekli arttığı ortamda, Ruhsal, Kadınsal Yeni bir Çağ yaratmaktadır. Bu insanlık için büyük bir şanstır! Yeni Çağı Yürekten sevgiyle kucaklamak gerek!

 

KADIN ÇAĞININ GERÇEKLERİ
 

İnsanlığın Dünya’da ilk tarihinden bu yana, bilim adamlarının bildiği veya öngörebildiği bir büyük tarih diliminin yanı sıra, bir de bilinemeyen milyonlarca yıl uzunluğunda dünya tarihi vardır. Bu bilinemeyen kısım ile ilgili özel bilimler mevcuttur.

O bilinmeyen çok eski zamanlarda insanoğlu farklı biçimlerde idi ve çağdan çağa değişen görünümlere bürünüyordu: çok uzun veya çok kısa insan soyları bu dünyadan geçmiştir.

Dünyanın milyarlarca yaşı var ve o bilinmeyen zamanlarda Dünya üzerindeki karanın, denizin, kutupların da şekilleri, yerleri veya boyutları bugüne göre çok farklıydı. Dünya da insan gibi Kozmik Evrim yolunda değişti.

Şimdi Dünyanın birçok yerinde yaşanan facialar, küresel ısınma ve modern teknolojinin hem insan yaşamında, hem de Dünya ekolojisinde yarattığı tahribatlar ile yeni bir çağ yaklaşmaktadır. Bu Dünyanın sonu demek değildir. Bu, Dünyanın üzerindeki tüm canlılarla bu zor ve acılı, ağrılı halinden kurtulması, yani değişimi için fırsat zamanıdır. Dünyanın ne acılar çektiği çok açık. İşte bu Yeni Çağ hem Dünyanın, hem üzerindeki tüm canlıların Sevgi – Güzellik – Yücelik – Kültür Işığında değişmesini sağlamaktadır. Yeni Çağ bu özverili ve sonsuz iyilikteki güzel işini Kadın Enerjisi ile yapmaktadır; bu nedenle bir diğer adı Kadın Çağı’dır.

Bu enerji, kadın olsun erkek olsun tüm insanlığa, Dünya üzerindeki diğer tüm canlılara ve elbette Dünyanın kendisine de Şifa – Kültür – Güzellik – Sevgi enerjisi vermektedir. Ve bu çağın özverili çalışması bir annenin her günkü, hatta her anki özverisi gibi sürekli ve sürekli olarak desteklenmektedir.

Bu özverili, şifalı enerjileri sevgili kadınlar da evlerine, topluma ve sonunda Dünyaya indirebilir. Çünkü çağın taşıdığı enerjiler anneliğin, kadınlığın doğallığı ile, Sonsuz Şifa ve Sonsuz Sevgi Güzelliği şeklinde, zaten öncelikle kadınların içindedir. Bu nedenle çağı erkeklerden daha hızlı ve net idrak edebilir ve erkeğe de yol gösterebilirler. Yeni Çağ bu enerjileri artırıyor. Yeni Çağın güzel – temiz enerjisini hissedip önce kadın kendini değiştirmelidir. Böylece kadın psikolojik, fizyolojik ve daha birçok ince anlamlarda arınacaktır. Arındığını yaşayan bir kadın, artık Yüce Kültür ve Yüce Sevgi anlayışlarına çok daha yakın olacaktır. Bu da çocuğuna, eşine, ailesine ruhsal, düşünsel ve duygusal temizlik, huzur ve güzellik sağlayacaktır. Ve sonra kadın bu enerjilerini, toplumun hatta Dünyanın değişmesi ve arınması için yönlendirebilir.

Özellikle anne – kadın, uzun zamandır kirlenen, düşürülen, zarar verilen Dünya ve üzerindeki medeniyetler için çok güçlü şekilde endişelenmektedir. Çünkü anne – kadın, bu çağın kendi gibi anaç. Bu çağ kadınlar, anneler gibi anaç: onlar gibi hissediyor, Dünyayı değiştirmek – düzeltmek istiyor. Bu çağ Sevgi, Barış, Kültür ve Genel Hayra hizmet istiyor. İşte insan çağın gücünü, enerjilerini hissedip, onunla aynı ışıklı yolda yürümeye başladığı anda görecektir: insan Gerçek için, Sevgi, Barış, Kültür ve Genel Hayır için hizmet etmek isteyecektir. Bu süreçlerden geçmek nasıl mümkün? Neler yapmak, nasıl yaşamak gerek diye bakmamalı bu konuya! Çünkü bu yazılan, birçok insanın aklına ters, hatta imkansız gelir. Eğer bu karşımızda duran olağanüstü doğa, insanlık, Dünya şu anda canlı ise, onu güzelleştirip daha da canlandırmak nasıl mümkün olmasın? Yüreği sevgiyle açmak ve hem aydınlanıp, hem de aydınlatmak için bu sitenin tüm sayfalarını sonuna kadar takip etmek gerek! Işık ve sevgi tüm insanlıkla olsun!
 

KUTSAL RUHLA İŞBİRLİĞİ

Bu dünyaya Tanrısal yaratıcı gücüyle ve Tanrı’nın iradesiyle gelen hiçbir çocuk onun anne babasının ahlakı ne seviyede olursa olsun, kanun dışı ve günah içinde doğmamıştır. Ne yazık ki dünyada durmadan doğan milyonlarca çocuktan hiçbirine Kutsal Ruh’un güzelliğini, gücünü, inanılmaz imkanlarını ve kutsallığını hatırlamasına izin vermiyorlar. Hiçbir çocuğa bir an evvel dünyaya gelmek için terk ettiği Gökler’i hatırlamasına izin vermiyorlar. Ama her çocuğun dünyaya gelmeden önce bulundukları Gökler hakkında her şeyi öğrenmeye ve bilmeye hakkı var. Eğer böyle imkan olsaydı bu dünyada doğan her bir çocuk tüm hayatı boyunca kendi gücünü çok iyi hissederdi, daima sağlıklı olurdu ve hayatın verdiği tüm güzel ve yüce şeylere sahip olabilirdi. Ama ne yazık ki Kutsal Ruh’u kimse tanımıyor. Kutsal Ruh’un gerçek olduğunun idrak edilmesine izin verilmiyor. Çünkü işte O’dur Cennet, işte O’dur çocukları ve insanları bekleyen, onların Ruhunda olan Göksel Cennet. Kısaca, Tanrı’nın verdiği bu Cennet - Kutsal Ruh’un ta Kendisidir. Nedir o Kutsal Ruh? Eğer Tanrı Evren’in içindeki Merkez Güneş ise, Kutsal Ruh da o Merkez Güneş’in Işığıdır. Yani O Tanrı’nın Ruh’udur ve O her yerde olan Tanrı’dır. O’nun idrak edilmesi ile insan onu bekleyen ve ona hizmet etmeye hazır olan yanındaki Sonsuz Gücü de fark etmiş olur. Böylece insan kendi Ruhunda bulunan Kutsal Ruhu idrak edince, Onunla birlikte Yeni, inanılmaz güzel bir Dünya inşa edebilir.
 
 
 
Copyright ©2007 - Kadın Çağı Web Sitesi.
Tüm Haklar Saklıdır. Bu sitedeki metinlerin hiçbir sayfası veya parçası kopyalanamaz ve kullanılamaz.